20 สิงหาคม 2562 นาบัวห้วยแถลงโคราชแห้ง นักท่องเที่ยวหาย ชาวบ้านวอนรัฐช่วย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_468408/
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ล่าสุดพบว่าสะพานไม้ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโนนสุวรรณ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมากลับเงียบเหงา โดยสะพานไม้กระดาน ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร ซึ่งสร้างทอดยาวผ่านข้ามทุ่งดอกบัวและผืนน้ำ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำฉมวก และภาครัฐได้เล็งเห็นศักยภาพช่วยผลักดันให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป จัดสร้างเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์นั้น ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในทุ่งดอกบัว พื้นที่กว่า 50 ไร่ น้ำแห้งขอดจนหมด ทำให้บัวยืนต้นตายทั้งหมด จนวัว-ควายสามารถเดินลงไปกินหญ้าได้ ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเหมือนเมื่อก่อน ประกอบกับเกษตรกรก็ต้องสูบน้ำเข้าที่นา และสูบน้ำเก็บกักผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อไว้ใช้สอย ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดชุมชนแห่งนี้ ก็ได้รับผลกระทบขาดรายได้ตามไปด้วย